Norges mest spennende vekstregion

Invest in Ringerike er Ringeriksregionens inkubator for næringsinvestering og bedriftsetablering i et av Norges mest spennende vekstområder.

Om oss

6 grunner til å investere i Ringeriksregionen 

  • 7 000 - 8 000 dekar tilgjengelig for næringsetablering
  • Handlekraftig region
  • Sentral beliggenhet
  • Tydelig næringspolitisk strategi
  • Tilgang på store mengder fornybare kraftressurser
  • Viktig industriregion i mer enn 150 år

Kontakt oss

8000 dekar

Ledige næringsarealer

45 min

til Oslo Airport Gardermoen

35 min

Til Oslo S med Ringeriksbanen

8

Nærings- og industriparker

Invest in Ringerike består av

Våre samarbeidspartnere