Hvervenmoen næringspark

Sentral beliggenhet, store arealer og god eksponering mot E16 gir Hvervenmoen næringspark en sterk posisjon for effektive kontorfellesskap og arealkrevende handelskonsepter.

Regionalt senter for arealkrevende handel

Store deler av Hvervenmoen Næringspark eies av eiendomsselskapet AKA, ett av Norges ledende selskaper innen drift og forvaltning av egne handelseiendommer. Næringsparken, med strategisk beliggenhet ved innkjøringen til Hønefoss, er regulert for 40.000 kvadratmeter faghandel og tilsvarende for kontorarealer. Det er investert betydelig i områdets infrastruktur for å kunne håndtere også fremtidig vekst.

Unik beliggenhet, store arealer, god eksponering mot E16 og enkel adkomst gjør næringsparken særdeles attraktiv for arealkrevende og transportskapende handel og fremtidsrettede kontorfellesskap. Foruten AKAs eget hovedkontor i det prisvinnende kontorfellesskapet HM49, inneholder Hvervenmoen Næringspark andre store virksomheter som Kartverket, Viken Skog og Ringerikskraft. Sistnevnte er hoved leietaker i det moderne og energieffektive kontorbygget HM33 som stod ferdig i 2018. Synergieffekten av klynger med attraktive leietakere har gjort Hvervenmoen Næringspark spesielt attraktiv for næringsetableringer.

Det første handelsbygget for plasskrevende varehandel ble åpnet i 2016, med et bruttoareal på 12.500 kvadratmeter. I det helhetlige «Big Box»-konseptet ligger kjedene Power, Jula, Rusta, Europris og Biltema vegg i vegg. Konseptet møter det som storhandelsmarkedet etterspør; fasade godt eksponert mot E16, egne innganger, gode parkeringsmuligheter samt en unik og godt skjermet varemottaksløsning under tak.

I 2016 åpnet også byggevarekjeden OBS Bygg sitt splitter nye varehus sentralt i næringsparken. Etter fire års drift var kapasiteten allerede sprengt. Løsningen ble å bygge inn hele uteområdet, en utvidelse som ga et totalt butikkareal på 8.000 kvadratmeter. OBS Bygg Hønefoss er dermed distriktets største byggevareforretning.

Interessen for etablering i Hønefoss og på Hvervenmoen er raskt økende. I 2020 stod neste byggetrinn ferdig med nok et handelsbygg på 12.000 kvadratmeter tilpasset storhandel. Leietakerne XXL, Elkjøp, Jysk og Megaflis sørger for en god miks av attraktive kjedebutikker innenfor korte avstander.

Sterk posisjon

Hvervenmoen Næringspark har bidratt både til betydelig handelsvekst i Ringeriksregionen, og til at Hønefoss har styrket sin posisjon som regionhovedstad ytterligere. Det er i dag etablert 10 store kjeder i næringsparken, med en samlet omsetning i 2021 på ca. 1 milliard kroner.

AKA har en langsiktig plan for videre utvikling av næringsparken, og arbeidet med omregulering av nye arealer er allerede igangsatt. Dette vil kunne skape grunnlag for ytterligere 30.000 til 40.000 kvadratmeter innen handel.   

Kontaktinformasjon

Hvervenmoen næringspark

Telefon: 975 37 611

Email: halvard@aka.no

Gå til nettsted


Våre samarbeidspartnere