Ringerike business region - klar for morgendagens næring og industri

Invest in Ringerike er mottaksapparatet for næringsinvestering og bedriftsetablering i et av Norges mest spennende vekstområder. Vi har et bredt kontaktnett og kjenner næringsparkene, klyngene og organisasjonene som er våre gode samarbeidspartnere.

Vi har til enhver tid god oversikt over ledige næringsareal – både eksisterende og nye. Vår oppgave som tilrettelegger, er å finne de beste klyngene og næringsparkene for din virksomhet, sette deg i kontakt med de rette menneskene samt bidra til å skape synergier og forretningsmuligheter.

Invest in Ringerike er finansiert av Ringerike Næringsforening, Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Treklyngen, AKA, Ringerikskraft, XPND, Skue Sparebank, Tronrud Eiendom og Eggemoen Aviation & Technology park.

Vekstfaktorer

Ringeriksregionen er et foretrukket satsingsområde for nyetableringer, såvel som utbygging av eksisterende næringsvirksomheter. Vi kan, som eneste region i fastlands-Norge, skilte med tomtearealer på hele 7000-8000 dekar tilgjengelig for næringsetablering. 4700 av disse er ferdig avregulert og klare for byggestart. I tillegg kommer unike vekstfaktorer som sentral beliggenhet, god tilgang på fornybare kraftressurser og industriell vannforsyning samt en tydelig og offensiv næringspolitisk strategi.

Næringsparker og klynger

Innenfor en radius på 25 kilometer finnes fire industri- og næringsparker, hver med sin helt unike profil innen nøkkelområder som teknologi- og luftfartsindustri, energiintensiv næring og sirkulær økonomi, skogbasert virksomhet, helse og velvære samt retail.

Infrastruktur og tilrettelegging

Hønefoss og Ringeriksregionen har sentral beliggenhet direkte tilknyttet E16, kun en liten times kjøring fra Oslo og Gardermoen. I Ringeriksregionen arbeider lokale og regionale myndigheter offensivt med tilrettelegging, gjennom en tydelig næringspolitisk strategi, proaktiv arealforvaltning, fleksible områdeplaner og effektiv byggesaksbehandling. Dette samarbeidet har gitt avkastning. Det er allerede registrert et betydelig påtrykk av nasjonale og internasjonale virksomheter som ønsker å etablere seg i vår region.

Ringeriksregionen har vært en viktig industriregion i mer enn 150 år – det skal vi også være i fremtiden.