Eggemoen Technology & AviationPark

Eggemoen Aviation & Technology Park er ledende industripark innen teknologi- og luftfartsindustri, med attraktivt og fremtidsrettet kompetansemiljø – nasjonalt og internasjonalt.

Teknologipark i verdensklasse

Eggemoen Aviation & Technology Park er ledende industripark innen teknologi- og luftfartsindustri, med attraktivt og fremtidsrettet kompetansemiljø – nasjonalt og internasjonalt.

Næringsparken, eid av industri- og teknologibedriften Tronrud Engineering, er på 2.300 dekar og sysselsetter i dag ca. 400 ansatte fordelt på 16 leietakerbedrifter. Potensialet er flere tusen. Eggemoen opplever stadig vekst gjennom spennende nyetableringer og utvidelse av etablerte virksomheter. Industriparken har store byggeklare arealer regulert for næringsvirksomhet, i tillegg til moderne industribygg for salg og utleie.

Kompetanseutvikling

Kunnskapsutveksling og god tilgang på kvalifisert arbeidskraft er viktige forutsetninger for vekst og utvikling. Eggemoen er en fremtidsrettet industriklynge basert på kunnskapsutveksling, kompetanseutvikling og viktig relasjons- og nettverksbygging. Visjonen er å etablere et miljø for teknologiske kompetansearbeidsplasser i samarbeid med utdanningsmiljøer og eksisterende teknologiske miljøer.

Sentral beliggenhet, egen flyplass tilrettelagt for næringsliv samt et unikt kompetansemiljø er sentrale suksessfaktorer. Utvikling av Eggemoen styrker teknologiaksen Kongsberg-Eggemoen-Gjøvik/ Raufoss og gir økt synergieffekt mellom viktige nærings- og utdanningsmiljøer

Hønefoss Flyplass, Eggemoen

Egen flyplass tilrettelagt for næringsvirksomhet er et viktig element i utvikling av næringsparken. Hønefoss flyplass, Eggemoen ligger i direkte tilknytning til industriparken og benyttes av private, offentlige og næringsaktører. Flyplassen ble rustet opp i 2010 med ny asfaltert rullebane på 2.105 meter.

Nasjonale og internasjonale aktører som er i drift eller under utvikling:

Tronrud Engineering, Norsk Titanium, Robot Aviation, Flir Unmanned Aerial Systems AS, Maritime Robotics, Demas, Glassolite, Treko, HG-Mek, Recab, Andritz Hydro, Dao Aviation, Østnes Helicopters, John Skaar Service

 

Kontaktinformasjon

Eggemoen Technology & AviationPark

Flyplassveien 21, N-3514 Hønefoss, Norway

Telefon: +47 321 61 820

Email: olav.tronrud@tronrud.no

Gå til nettsted


Våre samarbeidspartnere