Helgelandsmoen Næringspark

Helgelandsmoen Næringspark utvikles til et fremtidsrettet og klimavennlig mikrosamfunn. Hovedfokus er etablering av bærekraftige aktivitets-, natur-, og helserelaterte virksomheter samt produksjon og handel.

Pulserende mikrosamfunn

Næringsparken er heleid av handels- og eiendomsselskapet XPND. Strategi for utvikling og ekspensjon av Helgelandsmoen Næringspark er etablering av næringer, aktiviteter og tilbud innen blant annet helse, idrett og fritid, handel samt produksjon, formidling og salg av lokalmat. Dette er forenlig med eksisterende kvaliteter, identitetsskapende elementer og naturomgivelser.

Unik profil

Sentralt og strategisk beliggenhet med nærhet til Oslo, Oslo lufthavn Gardermoen og Drammen, gjør Helgelandsmoen til en viktig brikke i den eksplosive veksten som Ringeriksregionen står ovenfor.

Området dekker 430 dekar, med til sammen 37.000 kvadratmeter bygningsmasse. Næringsparken sysselsetter i dag rundt 300 personer fordelt på ca. 50 bedrifter innen aktivitets-, natur-, og helserelaterte virksomheter samt produksjon og handel.

(Illustrasjon: Arkitektkontoret A-LAB)

Bebyggelse og tomtene i næringsparken utvikles på en god og bærekraftig måte. Det legges til rette for et variert næringsliv med alt fra små bedrifter til mer arealkrevende virksomheter. I tillegg til en stor bygningsmasse tilpasset næring, foreligger det en avtale med Block Watne om utvikling av et større tomteareal for boliger.

Helserelatert

Helgelandsmoens naturlige ro, store grøntområder og etablerte turstier legger til rette for rekreasjon og helsebringende aktiviteter. Målsetningen er å gjøre Helgelandsmoen til Ringeriksregionens foretrukne knutepunkt for private, helserelaterte virksomheter. Det er allerede på plass rehabiliteringssenter med sengeplasser for inntil 92 pasienter, helsesenter og tannlegesenter. Flere nye konsepter er under planlegging.

Aktivitet og natur inneholder allerede innendørs badeanlegg, treningssenter, Padeltennis-senter og Bootcamp. Det planlegges i tillegg for klatrepark, trampolinepark, lekeland og e-sportsenter, for å nevne noe.

Kontaktinformasjon

Helgelandsmoen Næringspark

Telefon: 975 83 420

Email: morten@xpnd.no

Gå til nettsted


Våre samarbeidspartnere