Treklyngen Industripark

Treklyngen Industripark er Norges ledende for etablering av energi- og arealkrevende industri innen biomasse, fornybar energi og sirkulærøkonomi samt virksomheter med synergier innen dette.

Treklyngen Industripark har 1.000 dekar ubebygd areal, ferdig regulert for industri. Her finnes egen drifts- og tekniskutviklingsorganisasjon som arbeider aktivt med synergiutvikling for virksomhetene som etablerer seg på området. Treklyngen er en betydelig bidragsyter til industri -og industriparkutviklingen i Norge.

God infrastruktur med nærhet til E16, eget jernbanespor og godsterminal for jernbanetransport legger til rette for effektiv logostikkhåndtering.

Bærekraftprofil

Treklyngen har på plass avanserte løsninger for sirkulærøkonomi. En kraftforsyning på opp til flere 100 MW lokalprodusert, fornybar energi til konkurransedyktige priser, gir Treklyngen et unikt konkurransefortrinn. Industriell varmeforsyning via varmegjenvinning og fjernvarme sikrer gjenbruk av råstoff og reduksjon av klimagassutslipp. Offensiv investeringsstrategi har besørget bærekraftige løsninger for industriell vannforsyning og renseanlegg for avløpsvann.

Synergieffekter

Gode synergier skapes i veletablerte kompetansemiljøer. Treklyngen er base for et levende internasjonalt samarbeidsmiljø der stadig nye synergier skapes mellom prosjekter og selskaper. Deling av felles infrastruktur og tjenester sikrer betydelige økonomiske fordeler.

Vi tilbyr: 
  • Kontorbygg med moderne fasiliteter og kantine.
  • Godsterminal for jernbanetransport, bilvekt og omlastningsareal.
  • Vaktmester, mekanisk verksted og verkstedtjenester.
  • IT-drift, kontorservice og bedriftshelsetjenester.
  • Inkubator for oppstartsbedrifter.
Nasjonale og internasjonale aktører som er i drift eller under utvikling:

Treklyngen, Vow ASA, Biojet, Vardar, Varma, Omtre, Digiplex, Kryptovault

Kontaktinformasjon

Treklyngen Industripark

Telefon: +47 977 08 138

Email: rja@treklyngen.no

Gå til nettsted


Våre samarbeidspartnere