Nytt datasenter bygges på Ringerike

Et nytt, stort senter for dataprosessering etableres nå på nedre Kilemoen i Ringerike kommune. Datasenteret eies av det norskeide selskapet Colonor AS, og skal være klart for oppstart i løpet av 2021.

Den kommunale rammetillatelsen for det nye datasenteret var på plass før jul. I romjulen ble første spadetak tatt, og byggingen er dermed allerede i full gang. 

Colonor er entreprenør- og driftsselskap som tilbyr såkalt CoLocation. Dette er en samlokalisering av HPC (High Performance Computing) for aktører med behov for å leie plass til tung prosessering av sine data - eksempelvis seismik, digital modellering, rendring av film og selvkjøringsteknologi. Det globale markedet for slike datasentre er i sterk vekst på grunn av stadig økende behov for dataprosessering og -lagring. Dette er en relativt ny men hurtigvoksende næring i Norge. 

Colonor har vurdert flere alternative lokaliseringssteder for sitt nye senter for dataprosessering. Etter en totalvurdering falt valget på Ringerike. -Egnet tomteareal, god tilrettelegging fra Ringerike kommune og konkurransedyktige rammeavtaler på strømforsyning fra Ringerikskraft var avgjørende for dette valget, ifølge Kjetil Hove Pettersen, adm. direktør i Colonor. 

Ringerikskraft har et svært robust nett med stor kapasitet og kan tilby ønsket kapasitet til konkurransedyktige priser. Dette gjør Ringerike konkurransedyktige når det kommer til etablering av denne type næring. 

Datasenteret blir totalt på 6.000 kvadratmeter fordelt på to byggetrinn. Tomten på nedre Kilemoen som det bygges på, er på 20.000 kvadratmeter. Første byggetrinn på drøyt 3.000 kvadratmeter, som nå er påbegynt, skal etter planen stå ferdig i slutten av 2021. Dette innebærer en investering på over 100 millioner kroner. Bygget vil bli konstruert på en slik måte at arealet enkelt kan dobles ved byggetrinn to. 

-Vi er svært fornøyde med å være i gang med bygging av nytt anlegg allerede ett år etter at vi igangsatte prosessen. Fordelen med å bygge selv, er at vi allerede fra starten kan tilrettelegge for gjeldende forskrifter og retningslinjer. Planleggingsfasen startet i begynnelsen av 2020, og rammetillatelsen var på plass før jul. Dette kunne skje så raskt, takket være at Ringerike kommune allerede var kommet langt med å komplettere og tydeliggjøre tilbudet ovenfor denne typen virksomhet, fremholder Hove Pettersen, som tillegger at det har vært en svært god og kontinuerlig oppfølging fra kommunen gjennom hele prosessen. 

-Vår satsing på Ringerike er langsiktig, og vi ser frem til å kunne bidra lokalt. Byggestart betyr at vi nå også kan starte prosessen med å selge inn plass til sluttbrukerne. Resultatet av dette vil bli avgjørende både når det kommer til fremtidig sysselsetting og igangsetting av byggetrinn to, avslutter Hove Pettersen. 

Det Hamburg-baserte selskapet Aquila Capital står bak etableringen av datasenteret på Nedre Kilemoen, ifølge en pressemelding fra selskapet. Aquila Capital utvikler bærekraftige og energieffektive eiendoms- og logistikkprosjekter rundt i Europe. Etableringen av datasenteret på Ringerike passer således inn i selskapets bærekraftige investeringsstrategi. -Datasenteret er en del av den langsiktige strategien til Aquila Capital. Vi ser frem til å følge prosjektet langs hele verdikjeden - fra utvikling til ferdigstillelse og videre, uttaler Carl Von Hessen, Investment Manager i Aquila Capital i pressemeldingen.

-Ringerike Næringsforening ønsker Colonor velkommen som medlemmer i foreningen, og ser frem til frisk offensiv satsing i Ringerike innenfor en ny og spennende bransje. I Ringerike ligger det godt til rette for denne type virksomhet og det vil gi store muligheter for utvikling av annen virksomhet tilknyttet datasenterdrift. Ringerike kommune har for eksempel allerede i gang et prosjekt på bruk av spillvarme, og flere muligheter vil komme, sier daglig leder Terje Dahlen i næringsforeningen.